An tOireachtas | Gréasán na nGael

Nuacht

An nuacht is déanaí
08-03-2021

Stiúrthóir an Oireachtais le dul ar scor

30-10-2020

Réamh-fhógairt ar Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021

28-10-2020

Buaiteoirí Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2020 Fógartha

27-10-2020

Buaiteoirí Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2020 Fógartha

An tOireachtas

Ar an bhfód ó 1897
Stair

Dé Luain, 17 Bealtaine 1897

Tuilleadh Staire
Cairde an Oireachtais

Cláraigh mar chara

Cláraigh
Buíochas

Buíochas ó chroí lenár n-urraí uile

Tuilleadh Buíochas
Foireann

Tá an tOireachtas ag fás

Tuilleadh Eolais

Ár Gnó

Is é an tOireachtas tobar na n-ealaíon

Corn Uí Riada

Buaiteoirí tríd na blianta
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Buíochas

Faigheann an tOireachtas tacaíocht airgid ó

An Fhoireann

Tá an tOireachtas ag fás
Liam Ó Maolaodha
Liam Ó Maolaodha
Stiúrthóir
Is é Liam Ó Maolaodha ceannasaí na heagraíochta agus tá sé freagrach as forbairt straitéiseach An Oireachtais faoi chomaoin an Bord Stiúrtha. Ceann de na príomhchúraimí atá air ná ról nua de chuid an Oireachtais, ceanneagraíocht sa mór-réimse ‘Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú…
Máirín Nic Dhonnchadha
Máirín Nic Dhonnchadha
Leas-Stiúrthóir
Na príomhchúraimí a bhaineann leis an ról seo ná straitéisí agus polasaithe na heagraíochta a chomhordú d’fhonn na spriocanna a bhaint amach go héifeachtach, go héifeachtúil, de réir dea-chleachtais; éiteas agus luachanna na An Oireachtais. Tá sí freagrach as fíorú, comhordú agus monatóireacht a dhéanamh…
Louise Ní Dháibhéid
Louise Ní Dháibhéid
Bainisteoir Imeachtaí & Foilseachán
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán ná féilire imeachtaí an Oireachtais a reáchtáil, ag díriú, den chuid is mó, ar na himeachtaí a bhí go traidisiúnta faoi choimirce an Oireachtais, ina measc, Oireachtas na Samhna; Gradaim Chumarsáide an Oireachtais & Comórtais Liteartha an Oireachtais. Is…
Colin Ó Conghaile
Colin Ó Conghaile
Oifigeach Nua-Theicneolaíochta
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Nuatheicneolaíochta ná bonneagar teicneolaíochta sainiúil a fhorbairt agus a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach agus costas-éifeachtúil. Tá sé freagrach as coincheapa d'ábhair bholscaireacht/fógraíochta/margaíochta d’imeachtaí na heagraíochta a chruthú ar ardáin chumarsáide…
Aisling Nic Artáin
Aisling Nic Artáin
Oifigeach Airgeadais
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Airgeadais ná Oifig an Oireachtais i mBaile Átha Cliath a riaradh agus buiséid na heagraíochta a bhainistiú. Tá sí freagrach as caiteachas laethúil na heagraíochta agus is í a dhéileálann leis na húdaráis mhaoinithe, le hurraithe agus le páirtithe leasmhara eile i…
Ursula Ní Shionnain
Ursula Ní Shionnain
Oifigeach Gréasán
Na príomhchúraimí atá ar an Oifigeach Gréasán ná gréasáin a fheidhmíonn go hiomlán trí Ghaeilge a bhunú agus a chothú agus pleananna straitéiseacha a chur ar fáil maidir le gréasáin nua agus le páirtnéirí nua. Is í atá freagrach as bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú…
Bróna Ní Eachaidh
Bróna Ní Eachaidh
Oifigeach Imeachtaí

Teagmháil

Is mian linn freastal ort

Tuigim gur ionann an fhoirm seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh ríomhphoist agus mo fón chun an próiseas a éascú.