An tOireachtas | Gréasán na nGael

Nuacht

An nuacht is déanaí
01-09-2021

Gearrliosta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021 Fógartha

16-08-2021

Gearrliostaí do Leabhair Ghaeilge na Bliana 2021 Fógartha

31-05-2021

Próiseas Iontrála na nGradam Foilsitheoireachta do Leabhair Ghaeilge na Bliana 2021 Oscailte

24-05-2021

Oireachtas na Samhna 2021

An tOireachtas

Ar an bhfód ó 1897
Stair

Dé Luain, 17 Bealtaine 1897

Tuilleadh Staire
Cairde an Oireachtais

Cláraigh mar chara

Cláraigh
Buíochas

Buíochas ó chroí lenár n-urraí uile

Tuilleadh Buíochas
Foireann

Tá an tOireachtas ag fás

Tuilleadh Eolais

Ár Gnó

Is é an tOireachtas tobar na n-ealaíon

Corn Uí Riada

Buaiteoirí tríd na blianta
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Buíochas

Faigheann an tOireachtas tacaíocht airgid ó

An Fhoireann

Tá an tOireachtas ag fás
Máirín Nic Dhonnchadha
Máirín Nic Dhonnchadha
Stiúrthóir Gníomhach
Na príomhchúraimí a bhaineann leis an ról seo ná straitéisí agus polasaithe na heagraíochta a chomhordú d’fhonn na spriocanna a bhaint amach go héifeachtach, go héifeachtúil, de réir dea-chleachtais; éiteas agus luachanna na An Oireachtais. Tá sí freagrach as fíorú, comhordú agus monatóireacht a dhéanamh…
Louise Ní Dháibhéid
Louise Ní Dháibhéid
Bainisteoir Imeachtaí & Foilseachán
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán ná féilire imeachtaí an Oireachtais a reáchtáil, ag díriú, den chuid is mó, ar na himeachtaí a bhí go traidisiúnta faoi choimirce an Oireachtais, ina measc, Oireachtas na Samhna; Gradaim Chumarsáide an Oireachtais & Comórtais Liteartha an Oireachtais. Is…
Colin Ó Conghaile
Colin Ó Conghaile
Oifigeach Nua-Theicneolaíochta
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Nuatheicneolaíochta ná bonneagar teicneolaíochta sainiúil a fhorbairt agus a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach agus costas-éifeachtúil. Tá sé freagrach as coincheapa d'ábhair bholscaireacht/fógraíochta/margaíochta d’imeachtaí na heagraíochta a chruthú ar ardáin chumarsáide…
Aisling Nic Artáin
Aisling Nic Artáin
Oifigeach Airgeadais
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Airgeadais ná Oifig an Oireachtais i mBaile Átha Cliath a riaradh agus buiséid na heagraíochta a bhainistiú. Tá sí freagrach as caiteachas laethúil na heagraíochta agus is í a dhéileálann leis na húdaráis mhaoinithe, le hurraithe agus le páirtithe leasmhara eile i…
Ursula Ní Shionnain
Ursula Ní Shionnain
Oifigeach Gréasán
Na príomhchúraimí atá ar an Oifigeach Gréasán ná gréasáin a fheidhmíonn go hiomlán trí Ghaeilge a bhunú agus a chothú agus pleananna straitéiseacha a chur ar fáil maidir le gréasáin nua agus le páirtnéirí nua. Is í atá freagrach as bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú…

Teagmháil

Is mian linn freastal ort

Tuigim gur ionann an fhoirm seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh ríomhphoist agus mo fón chun an próiseas a éascú.