Comórtais Liteartha | An tOireachtas

D’fhógair muid ar 16 Nollaig 2020, Clár na gComórtas Liteartha 2021 agus duaischiste de €27,100 thar na comórtais uile. Fiche naoi (29) comórtas atá ar chlár na bliana seo – cúig déag (15) acu sin dírithe ar scríbhneoirí fásta agus ceathar déag (14) dírithe ar scríbhneoirí óga. Tá réimse leathan seánraí i gceist ar an siollabas comórtais, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, greannán, drámaíocht agus eile.

Bronnadh Dhuaiseanna Liteartha an Oireachtais

Dáta

Am

áit

Foirm Iontrála

Cartlann Bhuaiteoirí na gComórtas Liteartha

Teistiméireacht

Teistiméireacht

Is mór an spreagadh agus an t-aitheantas luachmhar a fuair mé ó na Comórtais Liteartha ó thosaigh mé ag scríobh úrscéalta agus ní amháin sin, ach is mór an cúnamh praiticiúil do gach scríbhneoir na duaiseanna fiúntacha airgid a bhronntar!

Anna Heussaff Scríobhneoir
Teistiméireacht

Is iad Comórtais Liteartha an Oireachtais is mó a thugann tacaíocht rialta do scríbhneoirí na Gaeilge, le comhairle agus moltóireacht scríofa ó údair aitheanta, mar aon le duaiseanna a bhronann gradam agus airgead ar na duaiseoirí. Níl aon amhrás orm ach gur chuir siad le líon agus le caighdeán na leabhar Gaeilge a foilsíodh le breis agus céad bliain.

Cathal Póirtéir -