Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

Buaiteoirí 2015

Cartlann || Comórtais Liteartha || An tOireachtas

COMÓRTAIS LITEARTHA DON SCRÍBHNEOIR FÁSTA

COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL - FICSEAN GINEARLTA
Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: €3,000
Cillín an Bháis le Anna Heussaff, An Cuarbhóthar Theas, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8.

An Dara Duais: €1,000
Cás Antonia le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11.

 

COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)
Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000
Lá leis na Lochlannaigh le Máire Zepf, Gráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.

An Dara Duais: €750
Morf le hOrna Ní Choileáin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

 

COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)
Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000
An Eachtra ar Oileán na Rún le Brian Ó Broin, Bloomfield, Stáit Aontaithe Mheiriceá

An Dara Duais: €750
I Measc Vaimpirí  le hOrna Ní Choileáin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5.

 

COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA
Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Dara Duais: €750 (Roinnte)
Pátrún na Sailí le Brian Ó Baoill, An Teach Mór Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Faoi Rún le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11.

 

COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €400
Idir Trí Cheann na Meá le Padraic Breathnach, Ascaill Brookville, Radharc na Chláir, Co. Luimnigh.

An Dara Duais: €200
Súile Éisc le Michelle Nic Pháidín, Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

 

COMÓRTAS A6: DÁN
Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Chonradh na Gaeilge

Duais: €400
Na Blascaodaí ag Caoineadh Jackeen le Simon Ó Faoláin, An Cnoicín, An Daingean, Co. Chiarraí.

 

COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA
Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta
(Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge,  Luimnigh agus na Gaillimhe.)

Duais: €1,250
An Bhé Ghlas le Cathal Ó Searcaigh, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall.

 

COMÓRTAS 8: SAOTHAR CREIDIMH
Maoinithe ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta

An Chéad Duais: €1,000 (Roinnte)
Seán E. Ó Cearbhaill le Liam Prút, Teach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W.
Scéalta na nÉanlaithe le Helen Ó Murchú, Cill Fhiontain, Baile Átha Cliath 13.

 

COMÓRTAS A9: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FHILÍOCHT 
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus Éigse Éireann – Poetry Ireland

An Chéad Duais: €400
Dambatheanga le Ailbhe Ní Ghearrbhuigh, Lána na hAbhann, Tobar Rí an Domhnaigh, Co. Chorcaí.

 

COMÓRTAS A10: SAOTHAR PRÓIS 
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €1,250 (Roinnte)
I dTír Mhilis na mBeo le Com Ó Ceallacháin, Seanbhóthar na hEochaille, Corcaigh.
Éagóir le Seán Ó Cuirreáin, Gráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.

 

COMÓRTAS A11: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA
Maoinithe ag Foras na  Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000
Bás an Ollaimh Mhóir le Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBroghach, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €750
Fintan Mac Bochra le Brian Ó Tiomáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

 

COMÓRTAS A13: AISTE INNEALTÓIREACHTA
Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí

An Chéad Duais €1,000 (Roinnte)
Earnán de Srúnta – Innealtóir le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11.
Triail Gunnadóireacht Cabhlaigh Don Long Éireannach le Caoimhín Mac Unfraidh, An Pasáiste, Co. Chorcaí.

 

COMÓRTAS A14: DRÁMA RAIDIÓ
Maoinithe ag RTÉ

An Chéad Duais: €500
Seanchairde le Brian Ó Tiomáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

 

COMÓRTAS A15: DRÁMA AONGHNÍMH
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

An Chéad Duais: €400
Cathú le Celia de Fréine, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6.

An Dara Duais: €200
Na Minorca Dubha le Brian Mac a’ Bhaird, An Chlochbhaile Uachtarach, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin.

 

COMÓRTAS A16: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus ag an gCumann Scoildrámaíochta

ROINN A
An Chéad Duais: €200
Na Muca Beaga & an Mactíre le hÁine Ni Ghlinn, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

An Dara Duais €150
A Spéir, ná tit orm le Brian Ó Gibne, Teach Mór, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

ROINN B
An Chéad Duais €200
Cruach Phádraig le Róisín Uí Chógáin, Turloch, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

An Dara Duais €150
Port na bPúcaí le Máirín Uí Shé, Cathair an Treanntaigh, Ceann Trá, Co. Chiarraí.

ROINN C (Duais i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin)
An Chéad Duais €300
Seo chugainn Iníon an Chaptaen le Seán Ua Cearnaigh, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.

 

COMÓRTAS A18: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ
Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael

An Chéad Duais: €500
An Bóthar go Biorra le Seán Ua Cearnaigh, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.

 

COMÓRTAS A19: AGALLAMH BEIRTE
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

An Chéad Duais: €300
An Capall Maide le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil a’ Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

An Dara Duais: €200
An Tábhairneoir & an Custaiméara le Pádraig S. Seoighe, Bóthar an Athair Uí Ghríofa, Gaillimh.

 

COMÓRTAIS DON MHAC LÉINN TRIÚ LEIBHÉAL

COMÓRTAS B1: SAOTHAR CRUTHAITHEACHMaoinithe ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn

An Chéad Duais: €300
Dorchadas an Chodlata le Oisín Ó hEartáin, Baile an Fheirtéaraigh Thiar, Trá Lí, Co. Chiarraí.

An Dara Duais: €200
Ar Dhroim an tSaoil le Aodán Ó Gallachóir, An Luinnigh, Na Doirí Beaga, Leitir Ceannainn, Co. Dhún na nGall.

 

COMÓRTAIS LITEARTHA DO DHAOINE ÓGA

COMÓRTAS C1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael

An Chéad Duais: €300
Séamus Mac Aonghusa le Conor Ó Gallachóir, Teach Ashbrook, An Bhealtaine, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

 

COMÓRTAS C3: IRISEOIREACHT - ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Comhar Óg

An Chéad Duais: €300
Sraith an Iarthair faoi 16 buaite ag Naomh Anna le Diarmuid Ó Flatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.

 

COMÓRTAS C4: IRISEOIREACHT - ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An Chéad Duais: €300
Spóirt Aisteacha le Conall Mac Dhonnagain, Glenbrook, Rath Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

 

COMÓRTAS C5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €300 
Beidh Siad go  Breá le Aifric Ní Scolaí, Uachtar na Locha, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €150
An Cloigín Deiridh le Cian Ó hÉidín, Bruxelles, An Bheilg.

 

COMÓRTAS C6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €300 
Is Faide an Gáire an Gáire Deireanach le Karen Ní Dhuibhir, Baile Thoir, Toraigh, Co. Dhún na nGall.

An Dara Duais: €150
Teitheadh le Conall Mac Dhonnagáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 15.

 

COMÓRTAS C8: AISTE NÓ GEARRSCÉAL – ROINN B (FAOI 21)
Faoi choimirce Chomharchumann Íde Naofa

Duais Aitheantais: €350
Scríbhneoirí Gaeilge i nGeibheann le Kate Ní Scolaí, Tearmann, Ard Ríse, Mainistir Eimhín, Co. Chill Dara.

 

COMÓRTAS C9: DÁN – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht

An Chéad Duais: €200
Fadhb F.I.F.A. le Diarmuid Ó Flatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €100
An Seomra Ranga le Seán de Grá, An Chéim, Baile Átha Cliath 18.

 

COMÓRTAS C10: DÁN – ROINN B (FAOI 21) **DUAIS SHEÁIN UÍ RIORDÁIN
Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Chéad Duais: €300
Loch le Féilm Ó Brádaigh, Rath Maoinis, Baile Átha Cliath 6.

An Dara Duais: €200
Ar Iarraidh le Féilim Ó Brádaigh, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.