Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

Buaiteoirí 2016

Cartlann || Comórtais Liteartha || An tOireachtas

COMÓRTAIS LITEARTHA DON SCRÍBHNEOIR FÁSTA

COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL - FICSEAN GINEARÁLTA

An Chéad Duais: €3,000
Dialann mo Mháthair le Pádraic Breathnach, Ascaill Brookville, Radharc na Chláir, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €1,000 (Roinnte)
An tIriseoir le Michelle Nic Pháidín, Gráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.
An Fíle le Micheál Ó Siochrú, Lios na Graí, Co. Luimnigh.

 

COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)

An Chéad Duais: €2,000
As Láthair le Rosanna Lyons, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11.

An Dara Duais: €750
An Nollaig Abú le Brian Ó Baoill, An Teach Mór Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

 

COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)

An Chéad Duais: €2,000
Faye le Meadhbh Ní Eadhra, An Coilleach, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €750 (Roinnte)
Spéirling le hOrna Ní Choileáin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5.

Gleo glórmhar le Seán Ua Cearnaigh, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.

 

COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA

An Chéad Duais: €1500
Cuisle an Chósta le Catherine Foley, Baile na nGall, An Rinn, Dún Garbháin, Co. Phort Láirge.

An Dara Duais: €1,250 (Roinnte)
Fadó Riamh le hÁine Ní Ghlinn, Páirc Glenbrook, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.
Tiompán Tráthnóna le Clíona Cussen, Bóthar Bhinn Éadair, Baile Átha Cliath 13.

 

COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH

An Chéad Duais: €400
An tÉigniú le Mícheál Ó Ruairc, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.

An Dara Duais: €200
An Neascóid le hAlex Hijmans, Bahia, An Bhrasaíl.

 

COMÓRTAS A6: CUMADÓIREACHT AMHRÁN - COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN 1916
Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Chonradh na Gaeilge

An Chéad Duais: €300
Sliocht 1916 le hUinseann Mac Thómais, Cnoc na Cathrach, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €100
I nGleanntáin Aragáin le Seoirse Ó Dochartaigh, Carn Domhnach, Inis Eoghain, Co. Dhún na nGall.

 

COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA
Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta
(Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge,  Luimnigh agus na Gaillimhe.)

Duais: €1,250
 le hAifric Mac Aodha, Bóthar Waterloo, Baile Átha Cliath 4.

 

COMÓRTAS A8: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FLILÍOCHT 
Ní bronnadh aon duais.

 

COMÓRTAS A9: SAOTHAR PRÓIS 
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

Duais: €1,250 (Roinnte)
Cén dochar? Cinnte! le Séamas Ó Catháin, Páirc an Chluain Aird, Baile Átha Cliath 16.
Loingseoireacht le hEithne Ní Ghallchobhair, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall.

 

COMÓRTAS A10: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA 
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000
Tadhall le Pauline Nic Chonaonaigh, Baile an tSagairt, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
An Dara Duais: €750
Bóthar an Chladaigh le Féilim Ó Brádaigh, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.

 

COMÓRTAS A11: CUR CHUN CINN NA GAEILGE
Ní bronnadh aon duais.

 

COMÓRTAS A12: AISTE INNEALTÓIREACHTA - AISTE
Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí

Duais €1,000
An Innealtóireacht - idir eolaíocht agus ealaín le Helen Ó Murchú, Cill Fhionntáin, Baile Átha Cliath 13.

 

COMÓRTAS A13: DRÁMA AONGHNÍMH
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais: €600
Johnny Mhóin Áille le Brian Mac an Bhaird & Proinsias Mac a’ Bhaird, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin.

 

COMÓRTAS A14: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus ag an gCumann Scoildrámaíochta

ROINN A
An Chéad Duais: €200
Cumhacht an Ghrá le Bridín Nic Aogáin, Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath 15.

An Dara Duais €150
Rugadh mé ar Luan Cásca le Fergus Ó Conghaile, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath 20.

 

ROINN B
An Chéad Duais €200
An Meaisín Ama le Brian Ó Meacháin, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais €150
Setanta The Kid le Ruairí Mac Dónaill, An Ghráinseach Mór, An Grianfort, Co. Lú.

 

ROINN C
Ní bronnadh aon duais.

 

COMÓRTAS A15: DRÁMAÍOCHT - COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN 1916
Maoinithe ag an Cumann Scoildrámaíochta & An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta.


An Chéad Duais: €300
Faoi Dhrúcht an Cheo le Proinsias Mac a' Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

An Dara Duais: €200
Is Liomsa na Camáin le Malachaí Mac Amhlaoibh, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

COMÓRTAS A16: SCRIPT TEILIFÍSE
Maoinithe ag TG4

Duais: €1,000
Glórtha le Paddy Hayes, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.

 

COMÓRTAS A17: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ
Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael

Duais: €500
Aistear Anama le Seán Ua Cearnaigh, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.

 

COMÓRTAS A18: AGALLAMH BEIRTE
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta
Duais: €500
Agallamh idir an dá Phádraig le Pádraig S. Seoighe, Bóthar an Athar Uí Ghríofa, Co. na Gaillimhe.

 

COMÓRTAIS DON MHAC LÉINN TRIÚ LEIBHÉAL

COMÓRTAS B1: SAOTHAR CRUTHAITHEACH
Maoinithe ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn

An Chéad Duais: €300
Ar an mBoardwalk le hEoin P. Ó Murchú, Gleann Cuilinn, Baile Átha Cliath 18.

An Dara Duais: €200
Dúchas le Méabh Ní Ruanaí, Cluain Eois, Co. Mhuineacháin.

 

COMÓRTAIS LITEARTHA DO DHAOINE ÓGA

COMÓRTAS C1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael

An Chéad Duais: €400 (Roinnte)
Seosamh Mac Donncha - Laoch na Gaillimhe le hÉabha Ní Niaidh, An Turlach, Ros Muc, Co. na Gaillimhe.
An tUasal Pól Ó Ceallaigh le Conor Ó Gallchóir, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

An Dara Duais: €100
An Pheil Ghaelach - Mo Ghrá agus Mo Chrá le Caoimhe Ní Mhaolaí, Bóthar Radharc an Chuain, Co. Cill Mhantáin.

 

COMÓRTAS C2: AISTE – ROINN B (FAOI 21)
Ní bronnadh aon duais. 

 

COMÓRTAS C3: IRISEOIREACHT - ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Comhar Óg

Duais: €300
An Fhadhb Shláinte Is Mó Amach Romhainn le Joe Ó Tuairisg, An Lochán Beag, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

 

COMÓRTAS C4: IRISEOIREACHT - ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Duais: €300
Éirí Amach na Cásca 1916; An bhfuil dearúd déanta ar fhís Laochra 1916? le Cárthach Ó Faoláin, Meánscoil San Nioclás, An Rinn, Co. Phort Láirge.

 

COMÓRTAS C5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag cara leis an Oireachtas.

An Chéad Duais: €200 
An Doras le hAifric Ní Scolaí, Clochar na gCon, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €100
Troid don Tír le hEoghan Ó Domhnaill, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

 

COMÓRTAS C6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €200 
Cogar le Féilim Ó Brádaigh, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.

An Dara Duais: €100
Cosaint le Conall Mac Dhonnagáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

 

COMÓRTAS C7: AGALLAMH BEIRTE – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais: €300
Saoirse Uilechoiteann le Liam Ó Conaill, Maigh Chromtha, Co. Chorcaigh.

 

COMÓRTAS C8: DÁN – ROINN A (FAOI 16)
Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht

An Chéad Duais: €200
Ceannairí Éirí Amach 1916 le Tadhg Ó Dálaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Bóthar an Chillín, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €100
Céad Bliain ina Dhiaidh le Marianne Ní Dhochartaigh, Coláiste Mhuire, Bóthar Ráth Tó, Baile Átha Cliath 7.

 

COMÓRTAS C9: DÁN – ROINN B (FAOI 21)
Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Chéad Duais: €300 
1916-2016 le Faolán Dáibhís, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co. Chiarraí.

An Dara Duais: €200
Máithreacha agus Laochra le Cúnla Ní Bhraonáin, Marino, Baile Átha Cliath 3.