Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

An scéal is déanaí ó parkrun

2020 || Nuacht || An tOireachtas

1. Cén tionchar atá ag COVID-19 ar parkrun
Tá rian fágtha ag COVID-19 ar parkrun ar an mbonn nach bhfuil láithreacht fhisiciúil aige sna pobail a mbíonn parkrun ag tarlú iontu go hiondúil. Tá a fhios againn uilig gur féidir leis an aonrú seo cur le go leor saincheisteanna eile a bhaineann le sláinte ar leibhéal pearsanta agus ar leibhéal pobail. Rinneamar (parkrun) iarracht go leor bealaí cruthaitheacha a aimsiú chun daoine a choinneáil i dteagmháil lena chéile agus an fhéiniúlacht phobail sin a chothú, laistigh de threoirlínte an Rialtais maidir le dianghlasáil. Cuireann Scoil parkrun sraith tascanna seachtainiúla ar fáil do leanaí agus do theaghlaigh gach maidin Sathairn. Bíonn tráth na gceist parkrun beo ar ár gcainéal YouTube domhanda chomh maith gach Domhnach. Sheol muid (not)parkrun le déanaí. Tá go leor tionscnamh eile á seachadadh ag leibhéal áitiúil ag go leor foirne parkrun ar fud na hÉireann.

2. Ar thosaigh aon parkrun ar ais timpeall na cruinne go fóill?
Táimid díreach tar éis imeachtaí a athoscailt sa Nua-Shéalainn agus tá scéim an-spéisiúil tosaithe acu sin. Tá gach parkrun sa tír tar éis tír éigin eile ar fud an domhain ina mbíonn parkrun ar siúl go ghnáth a uchtú sé sin nuair a théann siad amach ag rith go léiríonn siad tacaíocht don tír sin trí dhathanna na tíre sin a chaitheamh. Is iad pobal parkrun, Hagley Park i Christchurch sa Nua-Shéalainn an dream a rinne uchtú ar Éirinn agus tháinig siadsan le chéile ina gcuid éadaí glasa chun dlúthpháirtíocht a léiriú dá gcuid cairde sa tír seo.

3. An bhfuil aon tuairim agat cén uair a thosóidh parkrun ar ais in Éirinn?
Táimid ag leanacht comhairle ón rialtais agus treoirlínte oifigiúla i ngach tír ina bhfeidhmíonn parkrun faoi láthair. Is féidir leat ráiteas seachtainiúil a léamh ónár bPríomhoifigeach Oibriúcháin Domhanda, Tom Williams, a fhoilsítear gach Máirt, ar shuíomh blag Parkrun Ireland.

4. Tá an ghné pobail an-tábhachtach do parkrun, an gceapann tú go n-athróidh sé seo de bharr COVID-19?
Fiú agus muid faoi dhianghlasáil, is pobal láidir fós é pobal parkrun. Thosaigh an Nua-Shéalainn ar ais mar a bhí an tseachtain seo caite agus tá súil againn nach mbeidh Éirinn difriúil nuair a fhillfidh muid. Tá 169 pobal ar leith ar fud an oileáin seo, agus os cionn 200,000 reathaí rannpháirteach i mórphobal parkrun Ireland agus táimid go léir ag fanacht go foighneach leis an atosú.

5. An bhfuil aon tionscnamh náisiúnta nó idirnáisiúnta ag tarlú i mbliana a mbeidh daoine ábalta páirt a ghlacadh iontu?
Tá tionscnamh domhanda (not)parkrun seolta againn. Is deis é seo do dhaoine siúlóid nó rith 5k a dhéanamh ar pé bhealach a roghnaíonn siad, cibé áit a bhfuil siad ar domhan agus treoirlínte cuí a leanúint maidir le gníomhaíocht choirp. Deis atá anseo do dhuine ar bith dáta agus am siúlóide nó rith a rinne sé/sí a chlárú ar líne agus ag an am céanna beidh an té sin ag déanamh ionadaíochta ar a phobal parkrun áitiúil. Is féidir gníomhaíocht amháin in aghaidh an lae a thaifead agus taispeánfar an t-am is fearr gach seachtain i dtábla torthaí seachtainiúla.

6. An gceapann tú go n-athróidh COVID-19 an cur chuige i leith parkrun sa todhchaí?
Tá parkrun i gcónaí ag athrú, ag glacadh le teicneolaíocht nua, le dúshláin agus le smaointe nua. Táimid gníomhach le déanaí chun parkrun a thabhairt chuig na pobail agus na daoine is mó a bhainfidh an leas is fearr as – sin iad na daoine ba mhaith linn a spreagadh. Tá athruithe suntasacha os ár gcomhair ach níor imigh muid riamh ón bprionsabal bunaidh gur chóir go mbeadh parkrun oscailte don uile dhuine, beag beann ar chumas, agus saor an aisce freisin.