Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

An Taighde Gréasánaíochta go dtí seo

2020 || Nuacht || An tOireachtas

Táimid an-bhuíoch de na daoine ar fad a ghlac páirt i dtaighde na heagraíochta maidir le gréasáin na nGael.  Faisnéis an-luachmhar atá ann dúinn agus stráitéis ghréasánaíochta idir lámha againn. San iomlán, ghlac 1,280 duine páirt sa taighde agus fuaireamar freagraí ó gach contae sa tír chomh maith le líon an-bheag freagraí thar sáile ó Mheiriceá Thuaidh, ón Eoraip, ón Nua Shéalainn agus ón Áise.  Níor chuir sé aon iontas orainn gur as Co. Bhaile Átha Cliath a tháinig an líon ba mhó freagróirí ó tharla gur ansin atá an daonra is mó, ach nuair a rinneamar an comhaireamh i gcomhréir an daonra sna contaetha ar fad, ba iad muintir Chill Chainnigh a chuaigh go barr an liosta.  Go raibh míle maith agaibh uile!

Tá anailís ghéar á dhéanamh ar na torthaí faoi láthair agus, ag an bpointe seo, is léir go bhfuil go leor de na torthaí sin thar a bheith suimiúil, ina measc, na difríochtaí idir gréasáin na mban agus gréasáin na bhfear, na difríochtaí idir na haoisghrúpaí éagsúla agus na gréasáin lena mbaineann siad; agus bhí an ghné thíreolach thar a bheith suntasach freisin.  Seo sracfhéachaint bheag ar chuid de na figiúirí a bhfuilimid ag tnúth le tuilleadh iniúchadh a dhéanamh orthu:

 • 99% de na freagróirí san aoisghrúpa 18 – 24 a dúirt go raibh siad iomlán líofa sa Ghaeilge nó go raibh Gaeilge an-mhaith acu, ach is taobh amuigh den teaghlach a d’fhoglaim 56% acu Gaeilge;
 • 55-64 agus 64+ iad na haoisghrúpaí ba mhó a bhí rannpháirteach i ngréasáin cheoil agus damhsa; agus
 • 54% de na bhfreagróirí a bhí rannpháirteach i ngréasáin Ghaeilge ar líne agus bhí teagmháil laethúil nó cúpla uair sa tseachtain eathartu.

Beimid ag díriú isteach ar na céad chéimeanna eile den phróiseas taighde anois, is é sin grúpaí fócais agus agallaimh a reáchtáil chun eolas níos doimhne i dtaca leis na freagraí a bhailiú. Beidh gach eolas á thuairisciú ar www.greasain.ie de réir mar a bheimid ag dul ar aghaidh leis an taighde.