Baineann An tOireachtas úsáid as fianáin ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa 'Pholasaí Príobháideachais' seo.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
  REQUIRED
 • Youtube (Hosting Video Platform by Google Inc.)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Vimeo (Hosting Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Google Ads (Advertisement Delivery Network)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Dailymotion (Hosted Video Platform)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
 • Facebook & Instagram (Social Media)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.

Comórtais Liteartha an Oireachtais 2024 Oscailte Anois

2024 || Nuacht || An tOireachtas

D’fhógair An tOireachtas inniu, 14 Feabhra 2024, Clár na gComórtas Liteartha 2024. Tríocha a dó (32) comórtas atá ar chlár na bliana seo – ocht déag (18) acu sin dírithe ar scríbhneoirí fásta agus ceithre déag (14) dírithe ar scríbhneoirí óga. Tá réimse leathan seánraí i gceist ar an siollabas comórtais, iad seo ina measc: úrscéal, gearrscéal, ficsean d'fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, iriseoireacht, greannán, drámaíocht agus eile.

I measc na gcomórtas nua atá ar an chlár i mbliana, tá comórtas iriseoireachta do dhaoine fásta faoi 30 bliain d’aois, urraithe ag NÓS. Is í aidhm an chomórtais ná scríbhneoirí óga úra a mhealladh le dul i mbun pinn agus mar aon le duais airgid, beidh an saothar buacach foilsithe ar shuíomh NÓS, (irisleabhar ar líne). Tá comórtais do scríbhneoirí óga briste síos ina trí chuid - bunscoil; meánscoil & coláistí tríú leibhéil. Mar aon leis na comórtais greannáin do dhaltaí bunscoile, tá comórtais próis, iriseoireachta, ficsin agus filíochta ann do dhaltaí meánscoile agus do mhic léinn fochéime.

Tá na Comórtais Liteartha mar chuid lárnach d'obair an Oireachtais ó bunaíodh é in 1897 agus é mar aidhm acu: deiseanna a chur ar fáil don ghréasán scríbhneoirí Gaeilge ar fud an domhan; litríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn; agus scríbhneoirí óga nua a mhealladh le dul i mbun pinn. Cuirtear duaischiste ar fáil do gach comórtas agus níos tábhachtaí fós, cuireann an painéal moltóirí aiseolas luachmhar ar fáil do gach scríbhneoir ar a gcuid saothar – aiseolas a chabhraíonn le forbairt, bláthú agus scileanna scríbhneoireachta na scríbhneoirí. 

“Tá an-áthas orainn Clár na gComórtas Liteartha 2024 a fhógairt inniu”, a dúirt Máirín Nic Dhonnchadha, Ceannasaí an Oireachtais. “Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis na pátrúin ar fad a thugann tacaíocht do na comórtais agus d’Fhoras na Gaeilge a thugann bunmhaoiniú dúinn. Ní fhéadfaimis na comórtais liteartha a riar murach an tacaíocht fhlaithiúil a fhaigheann muid ónár bpáirtnéirí éagsúla. Táimid ag tnúth le fómhar bisiúil i ngort na nuascríbhneoireacht Gaeilge i mbliana agus ag pleanáil chun cinn le haghaidh forbairtí suntasacha in 2025”, a dúirt sí.

Is féidir iarratas a chur isteach ar líne ANSEO nó is féidir cóip den fhoirm iarratais a fháil ó Oifig an Oireachtais agus í a sheoladh chuig: Comórtais Liteartha an Oireachtais, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. Is é an spriocdháta iontrála ná 1 Iúil 2024.