Buaiteoirí 2018

Cartlann | Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Comórtais Ardáin do Dhaoine Óga

COMÓRTAS 1: Rince Aonair ar an Sean-Nós (faoi 9)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Tom Cullen, Lios Mhic Cagáin, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Réailtín Ní Lionáin, Na Roisíní, Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Rince Aonair ar an Sean-Nós (9-12)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Dara Ó Muraíle, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Seán de Búrca, Cill Shléibhe, An Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann

COMÓRTAS 3: Rince Aonair ar an Sean-Nós (12-15)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Éadaoin Ní Mhainín, Gleann Trasna, Ros Muc, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Conor Fennell, Cill Rois, Co. an Chláir

COMÓRTAS 4: Rince Aonair ar an Sean-Nós (15-18)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Arón Mac Fhlancadh, An Ghaobhach, Co. Shligigh

An Dara duais: Bonn cré-umha
- Emma Fennell, Cill Rois, Co. an Chláir

COMÓRTAS 5: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (faoi 9)

An Chéad Duais: Corn Thuismitheoirí na Gaeltachta & Bonn airgid
- Micil Mac Donncha, An Cheathrú Rua, F/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Micheál Breathnach, Roisín na Mainiach, Carna, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 6: Amhránaíocht ar an Sean Nós (9-12)

An Chéad Duais: Corn Dharach Uí Chatháin agus Bonn airgid
- Caoilte Canny, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Ruairí Ó hUanacháin, Scoil Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 7: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (12-15)

An Chéad Duais: Corn Sheosaimh Uí hÉanaigh agus Bonn airgid
- Róisín Ní Raifeartaigh, Indreabhán, F/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Ellen de Búrca, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

COMÓRTAS 8: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (15-18)

An Chéad Duais: Corn Annie Eoghan Éamoinn agus Bonn airgid
- Conor Ó Gallachóir, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Domhnall Ó Braonáin, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 9: Aithriseoireacht (faoi 9)

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid
- Danielle Ní Fhlatharta, An Cheathrú Rua, F/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Róisín Ní Ógáin, Scoil Dhún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí

Duais Speisialta: Bronnfar Corn Cuimhneacháin Sheáin Mac Niallais ar an iomaitheoir is fearr thar an iomlán sna comórtais aithriseoireachta (faoi 9 / 9 - 12 / 12 -15)
- Danielle Ní Fhlatharta, An Cheathrú Rua, F/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 10: Aithriseoireacht (9-12)

An Chéad Duais: Bonn airgid
- Chloe Ní Chonghaile, Inis Meáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Ruairí Ó hÓgáin, Scoil Dhún Chaoin, Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 11: Aithriseoireacht (12-15)

An Chéad Duais: Bonn airgid
- Hannah Nic Pháidín, An Bun beag, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Fionnán Ó Coisdealbha, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 12: Dreas Cainte (15-18)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Phádraig Uí Dhálaigh & Bonn airgid
- Conor Ó Gallachóir, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Pádraig Ó hAiniféin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Gróbh, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 13: Scéalaíocht (faoi 12)

An Chéad Duais: Bonn airgid
- Sibéal Ní Shéaghdha, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Seán Dalby, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 14: Scéalaíocht (12-15)

An Chéad Duais: Corn Dhaithí Uí hÓgáin & Bonn airgid
- Aodhagan Ó Riordáin, Cill Na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Fiadh Ní Chinnéide, Scoil Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 15: Scéalaíocht (15-18)

An Chéad Duais: Corn Choláiste Rann na Feirste agus Bonn airgid
- Aela Ní Ghaoithín, Gort an Choirce, Tír Chonaill, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha
- Hugh Anthony Mac Suibhne, Loch na nDeorán, Anagaire, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 16: Agallamh Beirte (faoi 12)

An Chéad Duais: Comhramh Uí Chribín & Boinn airgid
- Neans Nic Dhonncha & Déithín Ní Fhátharta, An Cheathrú Rua, F/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Conor Ó Cúláin & Sadhb Ní Ghibne, Scoil Sailearna, Na hAille, Inreabháin, Co. na Gaillimhe

Duais Speisialta: Corn Dhiarmuid Mhic an Adhastair, Taibléad an duine don bheirt iomaitheoirí agus Ceardlann Drámaíochta don rang ar fad sa scoil ar a bhfuil siad ag freastal.
- Niamh de Bhailis & Caitríona Ní Raifeartaigh, Cois Fharraige, Conamara, Co na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 17: Agallamh Beirte (12-15)

An Chéad Duais: Boinn airgid
- Éabha Ní Chonghaile & Neasa Nic Dhonncha, Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Róisín Dalby & Méadhbh Nic an Ultaigh,

COMÓRTAS 18: Agallamh Beirte (15-18)

An Chéad Duais: Boinn airgid
- Fódhla Ní Bhraonáin & Cainnear Nic Réamoinn, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 19: Lúibíní (faoi 12)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Áine Ní Shé Uí Dhubhgáin & Boinn airgid
- Dearbhail Nic Dhonncha & Mar Ní Néill, Ros a Mhíl, Co na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Déithín Ní Fhátharta & Fé Ní Chionnaigh, Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 20: Lúibíní (12-15)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Dhónail Uí Liatháin & Boinn airgid
- Éabha Ní Chonghaile & Neasa Nic Dhonncha, Scoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Damhnait Ní Fhátharta & Labhaoise Ní Bhéarra, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 21: Lúibíní (15-18)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Shorcha Uí Pheatáin & Boinn airgid
- Bróna Ní Cheallacháin & Liadan Canny, Cré Dhubh, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha
- Éadaoin Nic Dhonncha & Cainnear Nic Réamoinn, Ros a Mhíl, Baile na habhann, Co na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

Comórtais Ardáin do Dhaoine Fásta

COMÓRTAS 22: Veidhlín (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Crotaigh, Bonn airgid & €350
- Aoife Nic Dhomhnaill, Beaumont, Baile Átha Cliath 9

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €150
- Méabh Smyth, Faiche an Choláiste,, Baile Átha Cliath 2

COMÓRTAS 23: Ceol Beirte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Boinn airgid & €400
- Pax Ó Faoláin & Iarlaith Mac Gabhann, Cill an Fhuarthainn, An Rinn, Dun Garbhán, Co. Phort Láirge

An Dara Duais: Boinn chré-umha & €200
- Donagh Mac Uilleagóid & Aoife Ní Thrínsigh, Díseart, Leac Snámha, Co. Chiarraí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 24: Rince Aonair ar an Sean-Nós (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn TG4, Bonn airgid & €1,000
- Nada Ní Chuirrín, Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €500
- Ruadhán Ó Flatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 25: Dreas Cainte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Sheáin Uí Ghallchóir, Trófaí Fhoras na Gaeilge, Bonn airgid & €350
- Áine Ní Bhreisleáin, An Bun Beag, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Eoghan Ó Curraighín, Teileann, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 26: Scéalaíocht – Comórtas Cáilithe (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Bhab Feiritéir (urraithe ag Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) & €300
- Seán Seosamh de Búrca, Baile Mhuirne, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
- Selina Nic Suibhne, Loch na nDeorán, Anagaire, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 27: Scéalaíocht - Príomhchomórtas (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Neidí Frainc Mhic Grianna, Trófaí Fhoras na Gaeilge, Bonn airgid & €350
- Tomás Ó Lúing, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais Roinnte: Bonn cré-umha agus €200
- Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBrobhach, Indreabhán, Co. na Gaillimhe agus Joe Ó Dónaill, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath, Co. Átha Cliath

COMÓRTAS 28: Agallamh Beirte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400
- Caitlín Ní Chualáin & Mícheál Ó Cualáin, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Seán Ó Gráinne & Traolach Ó Conghaile, Cnocán an Bhodaigh Na Forbacha Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

An Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
- Eithne Ní Ghallchobhair Ard an Rátha, Tír Chonaill & Bríd Ní Chuinnigeáin, Ard an Rátha, Tír Chonaill, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 29: Sceitse (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh, Boinn airgid & €400
- Páid Ó Neachtain, Bróna Ní Uallacháin & Aisling Ní Neachtain, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha & €300
- Pádraig an Táiliúra Ó Conghaile & Cairde, Ros an Mhíl, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 30: Lúibíní (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400
- Caoileann Ní Dhonnchadha & Deirdre Ní Dhonnchadha, Laimbé Cill Bhrighde Áth Troim Co. na Mí, Co. na Mí

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Seán Ó Gráinne & Traolach Ó Conghaile, Cnocán an Bhodaigh Na Forbacha Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana
- Éanna Ó Cróinín & Diarmaid Ó hAlmhain, Ráth Chairn Contae na Mí, Co. na Mí

COMÓRTAS 31: Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chonaill Uí Fhearraigh, Bonn airgid & €250.
- Peadar Ó Baoill, An Baile Ard, Baile na Finne, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
- Áine Ní Fhiannusa, Céide Choill na Giúise, Radharc an Chnoic, Co. Phort Láirge, Co. Phort Láirge

COMÓRTAS 32: Amhrán Nuachumtha (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin, Bonn airgid & €350
- Seán Ó Gráinne, An Tuar Glas, Cnocán an Bhodaigh, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Joe Ó Dónaill, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath, Co. Átha Cliath

COMÓRTAS 33: Amhrán Saothair (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí, Boinn airgid agus €400
- Fearghas Mac Lochlainn & Éamon Ó Donnchadha, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300
- Siobhán Ní Mhuimhneacháin & Méabh Ní Dhuinnín, Cúil a' Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

Duais Speisialta: Bronnfar €200, ar an amhrán nuachumtha is fearr sa chomórtas
- Danielle Ní Chéilleachair Roibeárd de Bhulbh, Cúil a' Bhuacaigh, Maigh Chromhtha, Co. Chorcaí, Co. Chorcaí

COMÓRTAS 35: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (os cionn 35)

An Chéad Duais: Corn Mháire Nic Dhonnchadha, Bonn airgid & €300
- Rita Ní Chatháin, Inis Oírr, Árainn, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Sorcha De Róiste, Cúirt an tSáirséalaigh, Gleann Maghair, Co. Chorcaí

COMÓRTAS 36: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’fhir (os cionn 35)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara, bonn airgid & €300
- Micheál Ó Ceannabháin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Maidhc Ó Curraoin, Leitir Calaidh, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 37: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (faoi 35)

An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, Bonn airgid & €300
- Caroline Ní Chonaire, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Eileen Ní Chonghaile, Corrach Buí, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 38: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d'fhir (faoi 35)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe, Bonn airgid & €300
- Evan Ó Gríofa, Poll Uí Mhuirrín, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
- Seán Ó Casaide, Páirc Raimile, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 6

COMÓRTAS 39: Sean-Nós na mBan (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Phádraig Mhic an Rí, Bonn airgid & €400
- Adhna Ní Bhraonáin, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250
- Bríd Uí Fhathárta, An Teach Mór, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 40: Sean-Nós na bhFear (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, bonn airgid & €400
- Irial Ó Ceallaigh, An Rinn, Co. Phort Láirge

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250
- Mícheál Ó Cúláin, Cill Rónáin, Inis Mór, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 41: Corn Uí Riada (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, Bonn óir & €1,250
- Máire Ní Chéileachair, Ascaill Thobar an Chaipín, Co. Chorcaí, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn airgid & €500
- Colm Jimmy Ó Curraoin, Na Mine, Indreabhán. Co na Gaillimhe, Co. na Gaillimhe

An Tríú Duais: Bonn cré-umha & €300
- Bríd Ní Mhaoilchiaráin, Ruisín na Manach, Carna, Co. na Gaillimhe., Co. na Gaillimhe