Buaiteoirí 2019

Cartlann | Oireachtas na Samhna | An tOireachtas

Comórtais Ardáin do Dhaoine Óga

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas A) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Tom Cullen, Lios Mhic Cagáin, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Cormac O'Loinsigh, An Coillín Mór, Droing, Co. an Longfoirt

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas B) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Ceara Nic Dhiarmada Nic Oireachtaigh, Gleann na Madadh, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Sara Ní Chonaill, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

 

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas C) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Bethan Marsh, Cill Fhionnúrach, Co. an Chláir

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Adam Mac an Bhaird, Carraig Chiarraí, Áth an tSléibhe, Co. Luimnigh

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas D) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Dean Ó Tuathail, Béal Atha na Muice, Co. Mhaigh Eo

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Piarais Mac Céide, Cluain Fada Contae Roscomáin, Co. Ros Comáin

 

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas E) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Aaron Townsend, An Chríoch, Co. an Chláir

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Seosamh Ó Grianán, An Tullach Mhór, Co. Uíbh Fhailí

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas F) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Seán de Brún, An Chríoch, Co. an Chláir

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Conor Fennell, Cill Rois, Co. an Chláir

COMÓRTAS 1: Damhsa ar an Sean-Nós (Comórtas G) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Rian Mac Eoghan, Béal na mBuillí, Co. Ros Comáin

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Meadhbh Ní Néill, Bun Abhann, Baile Conaola, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas A) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Pádraig Ó Coisdealbha, Baile na mBrabhach, Indreabhán, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Saoirse Nic Con Iomaire, Ros an Mhíl, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas B) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Thuismitheoirí na Gaeltachta agus Bonn airgid 
- Sara Ní Chonaill, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Clíona Nic Dhuarcáin, Ceanannas, Co. na Mí

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas C) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Peadar Mac Donnacha, An Rinn, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Róise Ní Dhonnacha, Béal an Daingin, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas D) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Dharach Uí Chatháin agus Bonn airgid 
- Tomás Ó Neachtain, Baile na hAbhann, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Sorcha Ní Scolaí, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas E) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Damhnait Ní Fhátharta, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Róisín Ní Raifeartaigh, An Teach Mór, Indreabhán, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas F) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Sheosaimh Uí Éanaigh agus Bonn airgid 
- Hannah Nic Pháidín, An Bun Beag, Leitír Ceannain, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Éadaoin Nic Dhonncha, Cois Fharraige, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 2: Amhránaíocht ar an Sean-Nós (Comórtas G) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Annie Eoghan Éamoinn agus Bonn airgid 
- Bróna Ní Cheallacháin, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Fódhla Ní Bhraonáin, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas A) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Laoise Ní Neachtain, An Chré Dhubh, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Tomás Ó Coisdealbha, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas B) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid 
- Róisín Ní Ógáin, Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Cathal Ó Braonáin, S.N. Mhín Tine Dé, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas C) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Lorcán Ó Curraoin, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Danielle Ní Fhlatharta, Oileán na Rossa, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas D) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Éabha Ní Choisdealbha, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Méabh Ní Mhuirí, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí

COMÓRTAS 3: Aithriseoireacht (Comórtas E) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Sibéal Ní Ógáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Liam Ó hÓgáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
 

COMÓRTAS 4: Dreas Cainte (Comórtas A) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Ruairí Ó hÓgáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Caoimhe de Búrca, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

COMÓRTAS 4: Dreas Cainte (Comórtas B) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Phádraig Uí Dhálaigh & Bonn airgid 
- Gearóid Ó Droighneáin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Joseph Mac Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas A) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Tadhg Ó Neachtain, Baile na hAbhann, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Seán Dalby, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas B) Daoine Óga

An Chéad Duais: Bonn airgid 
- Éimhín Dalby, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Sibéal Ní Shéaghdha, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas C) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Dhaithí Uí Ógáin & Bonn airgid 
- Séamus Mac Gearailt, Scoil Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh, Baile na nGall, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha 
- Róisín Dalby, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

 

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht (Comórtas D) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Choláiste Rann na Feirste & Bonn airgid 
- Joseph Mac Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas A) Daoine Óga

An Chéad Duais: Boinn airgid 
- Micil Mac Donncha & Pádraig Mac Donncha, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha 
- Otto Mac Con Iomaire & Luca Mac Con Iomaire, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas B) Daoine Óga

An Chéad Duais: Boinn airgid 
- Cóil Mac Con Iomaire & Marcas Mac Con Iomaire, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha 
- Niamh Ní Cheallaigh & Breandán Ó Ceallaigh, Casla, Co. na Gaillimhe

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas C) Daoine Óga

An Chéad Duais: Comhramh Uí Chríbín & Boinn airgid 
- Neans Nic Dhonncha & Déithín Ní Fhátharta, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha 
- Caoilte Canny & Ferdia Ó Braonáin, F/ch Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 6: Agallamh Beirte (Comórtas D) Daoine Óga

An Chéad Duais: Boinn airgid 
- Aoibhín Ní Thuathail & Fionn Ó Ceallaigh, Tír an fhia, Leitir moir, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha 
- Fódhla Ní Bhraonáin & Cainnear Nic Réamoinn, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 7: Lúibíní (Comórtas A) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Áine Ní Shé Uí Dhubhgáin & Boinn airgid 
- Nan Ní Loideáin & Micil Mac Donncha, An Gleann Mór, An Cheathrú Rua, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha 
- Tomás Ó hIarnáin & Gráinne Ní Fhearghaíl, Inis Mór, Árainn, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 7: Lúibíní (Comórtas B) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Dhónail Uí Liatháin & Boinn airgid 
- Tomás Ó Neachtain & Stiofán Ó Neachtain, Baile na hAbhann, f/ch Tuismitheoirí na Gaeltachta, Conamara, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha 
- Déithín Ní Fhátharta & Fé Ní Chionnaigh, F/ch Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 7: Lúibíní (Comórtas C) Daoine Óga

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Shorcha Uí Pheatáin & Boinn airgid 
- Neasa Nic Dhonncha & Éabha Ní Chonghaile, Cois Fharraige,Co na Gaillimhe., Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Boinn chré-umha 
- Ella Ní Ainiféin & Méabh Ní Dhubhda, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

 

Comórtais Ardáin do Dhaoine Fásta 

COMÓRTAS 1: Veidhlín (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Crotaigh, Bonn airgid & €350 
- Caoimhe Ní Fhlannabhra, Séipéal na Carraige, Mala, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €150 
- Pax Ó Faoláin, Cill an Fhuarthainn, An Rinn, Co. Phort Láirge

 

COMÓRTAS 2: Ceol Beirte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Boinn airgid & €400 
- Abby Ní Loingsigh & Clíona Ní Ailche, Doire na Sagart, Walterstown, Cobh, Co. Chorcaí, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Boinn chré-umha & €200 
- Caoimhghín Ó Caoláin & Tadhg Ó Maolagáin, 3 Ardán Radharc an tSléibhe, Bóthar Mhuire, Dún Dealgan, Co. Lú

 

COMÓRTAS 3: Damhsa Aonair ar an Sean-Nós (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn TG4, Bonn airgid & €1,000 
- Ruadhán Ó Flatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €500 
- Becky Ní Éallaithe, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 5: Scéalaíocht – Comórtas Cáilithe (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Bhab Feiritéir (urraithe ag Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) & €300 
- Selina Nic Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100 
- Hugh Anthony Mac Suibhne, Lough na nDeoran, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 6: Scéalaíocht - Príomhchomórtas (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Neidí Frainc Mhic Grianna, Trófaí Fhoras na Gaeilge, Bonn airgid & €350 
- Gearóidín Breathnach, An tArd Mhín, Croithlí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €200 
- Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBroghach, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 7: Agallamh Beirte (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400 
- Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, 14 Gainsborough Downs, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300 
- Seán Ó Muimhneacháin & Siobhán Ní Mhuineachán, Cúil a' Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

 

COMÓRTAS 9: Lúibíní (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400 
- Joe Ó Dónaill & Ray Mac Mánais, 14 Gainsborough Downs, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300 
- Fearghas Mac Lochlainn & Éamon Ó Donnchadha, 7 Radharc na Rún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana 
- Áine Nic Giolla Bhríde & Máire Ní Chasaide, Mín Tine Dé, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 10: Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chonaill Uí Fhearraigh, Bonn airgid & €250. 
- Clíodhna Breathnach, Sruthán, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100 
- Peadar Ó Baoill, An Baile Árd, Baile na Finne, Tír Chonaill, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 11: Amhrán Nuachumtha (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin, Bonn airgid & €350 
- Seán Ó Gráinne, An Tuar Glas, Cnocán an Bhodaigh, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200 
- Féilim Mac Donncha, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

 

COMÓRTAS 12: Amhrán Saothair (daoine fásta)

An Chéad Duais: Trófaí, Boinn airgid agus €400 
- Siobhán Ní Mhuimhneacháin & Maebh Ní Dhuinnín, Cúil a' Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí, Co. Chorcaí

An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300 
- Danielle Ní Chéilleachair & Roibeárd De Bhulbh, Cúl a' Bhuacaigh, Cill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí., Co. Chorcaí

 

COMÓRTAS 14: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (os cionn 35)

An Chéad Duais: Corn Mháire Nic Dhonnchadha, Bonn airgid & €300 
- Bláithín Mhic Cána, Iúr Chinn Trá, Co. Ard Mhacha

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200 
- Síle Uí Luasa, Cúil Aodha,, Co. Chorcaí

 

COMÓRTAS 15: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’fhir (os cionn 35)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara, bonn airgid & €300 
- Maidhc Jimmy Ó Curraoin, Leitir Calaidh, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200 
- Anraí Ó Domhnaill, Inis Fáil, An Charraig Fhinn, Cionn Caslach, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 16: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós do mhná (faoi 35)

An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, Bonn airgid & €300 
- Sláine Ní Chathalláin, An Coimín, Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200 
- Ciara de Mórdha, Na Gorta Dubha, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

 

COMÓRTAS 17: Comórtas Cáilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d'fhir (faoi 35)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe, Bonn airgid & €300 
- Domhnall Ó Braonáin, An Teach Mór Thiar, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200 
- Naoise Mac Cathmhaoil, Cionn Locha, An Ros Beag, Ard an Rátha, Tír Chonaill, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS 18: Sean-Nós na mBan (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Phádraig Mhic an Rí, Bonn airgid & €400 
- Róisín Elsafty, Cor na Rón Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250 
- Gráinne Ní Fhátharta, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 19: Sean-Nós na bhFear (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, bonn airgid & €400 
- Aodán Ó Ceallaigh, Maoil a' Chorna, Rinn Ua gCuanach, Co. Phort Láirge

An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250 
- Evan Ó Gríofa, Poll Uí Mhuirinn, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS 20: Corn Uí Riada (daoine fásta)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, Bonn óir & €1,250 
- Máire Ní Choilm, Gort an Tobair, Cnoc an Tobair, Lann Léire, Co. Lú

An Dara Duais: Bonn airgid & €500 
- Róisín Elsafty, Cor na Rón Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

An Tríú Duais: Bonn cré-umha & €300 
- Ciarán Ó Gealbháin, Barr na Stuac, An Seanphobal, Co. Phort Láirge