Síomha Ní Ruairc

Réalta Óg na Bliana | Na Gradaim Chumarsáide | An tOireachtas

Láithreoir ealaíonta í Síomha - tá dhá shraith den chlár, An Ríl Deal, agus sraith amháin den chlár, Réalta agus Gaolta, ar TG4 curtha i láthair aici ón mbliain 2018.

I mBaile Átha Cliath i dteaghlach dhátheangach a tógadh í agus, ó bhí sí an-óg, bhí sí meallta i dtreo na meán agus na siamsaíochta, ag seinm ceoil agus ag canadh d'éinne a thabharfadh cluas di.

Tá sí ag obair go lánaimseartha le Conradh na Gaeilge mar Comhordaitheoir Óige agus chomh maith leis sin chaith sí dhá bhliain leis an gClár TechSpace, ag plé go príomha leis na meáin dhigiteacha. 

 

CHUN VÓTÁIL AR SON SÍOMHA NÍ RUAIRC
téacsáil GRADAM2

chuig 51500 ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart Éireann nó ón mBreatain Mhór.

Tá gnáth tháillí líonra i bhfeidhm. D'fhéadfadh difríocht a bheith idir chostas na dtáillí líonra, ag braith ar an líonra móibíleach atá agat.
Dúnfar na línte vótála ag meán lae, Dé Máirt, 13 Deireadh Fómhair 2020.
Níl cead ag baill foirne an Oireachtais vóta a chaitheamh.

Soláthraí Seirbhíse: Púca.