Na Gradaim Fhoilsitheoireachta

Spriocdháta Iontrála: 8 Iúil 2021

Is comórtais iad seo atá dírithe go príomha ar fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge cé go mbronnfar duais ar údar na nduaisiarrachtaí agus i gcás Gradam Réics Carló, ar ealaíontóir an leabhair chomh maith.

...
Comórtais

Na Gradaim Fhoilsitheoireachta

Gradam Uí Shúilleabháin
Gradam Réics Carló
Gradam de Bhaldraithe

Eolas maidir le hiontrálacha

Is gá cúig (5) chóip crua de gach leabhar a iontráiltear a chur sa phost chuig Oifig an Oireachtais, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 VH98.

Má roghnaítear leabhar don ghearrliosta, beidh ar an bhfoilsitheoir cúig (5) chóip eile a sheoladh ar aghaidh chugainn.

Féadfaidh foilsitheoir a rogha líon iontrálacha a dhéanamh ach foirm iarratais ar leith agus táille iontrála a bheith le gach ceann acu.

An Critéir Marcála

 • Fiúntas an Ábhair;
 • Caighdeán na Gaeilge;
 • Dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas foilsitheoireachta;
 • Caighdeán táirgeachta; agus
 • An chaoi a fhreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta.

Gradam Uí Shúilleabháin
Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta

Duais don fhoilsitheoir: €5,000

Duais don údar: €2,500

Leabhair atá incháilithe le hiontráil sna comórtais seo

 • Leabhair i nGaeilge (prós, filíocht, drámaíocht &rl) a foilsíodh sa tréimhse, 9 Iúil 2020 - 8 Iúil 2021;
 • Ní ghlacfar le comheagráin;
 • Ní ghlacfar le haistriúcháin.

Gradam Réics Carló
Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg

Duais don fhoilsitheoir: €5,000

Duais don údar: €1,250

Duais don ealaíontóir: €1,250

Leabhair atá incháilithe le hiontráil sna comórtais seo

 • Leabhair i nGaeilge (prós, filíocht, drámaíocht &rl) a foilsíodh sa tréimhse, 9 Iúil 2020 - 8 Iúil 2021;
 • Ní ghlacfar le comheagráin;
 • Ní ghlacfar le haistriúcháin.

Gradam de Bhaldraithe
Leabhar Gaeilge na Bliana, aistrithe ó theanga eile

Duais don fhoilsitheoir: €1,500

Duais don aistritheoir: €500

Leabhair atá incháilithe le hiontráil sna comórtais seo

 • Leabhair aistrithe i nGaeilge a foilsíodh sa tréimhse, 9 Iúil 2020 - 8 Iúil 2021;
 • Aistriúcháin ó theanga ar bith, Béarla san áireamh.
BG